lenovo

גומטכניקה מציעה מכלול פתרונות עיצוביים לריצוף מוסדות, משרדים וארגונים. החברה מייצגת בישראל את החברות המובילות בעולם בתחום הריצוף. אנו מלווים את הפרויקט משלב התכנון דרך הביצוע ועד להשלמתו תוך הקפדה על פרטים.

חברות מיוצגות

צור קשר : 09-9535120